Tarieven & Vergoedingen

Tarieven & Vergoedingen

Vergoeding
In veel gevallen wordt de zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Intake-onderzoek na verwijzing van uw huisarts wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Of de behandeling bij de zorgverzekeraar door de behandelaar kan worden gedeclareerd hangt af van de diagnose die uw psychotherapeut vaststelt en of uw psychotherapeut een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
Wanneer er een diagnose wordt gesteld waarvoor vergoeding geldt, wordt er veelal maandelijks rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer er een diagnose wordt gesteld door uw zorgverlener die niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, is er de mogelijkheid de behandeling zelf te betalen. Hier is dan sprake van een Overige Zorg Product.

Eigen bijdrage/eigen risico:
Voor de Gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- per jaar. Het eigen risico houdt uw zorgverzekeraar in op het moment dat de zorg door ons bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd.
Zie voor verdere informatie over het eigen risico:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

Zelf betalen
Alle psychotherapeutische behandelingen dienen in Nederland geregistreerd en gedeclareerd te worden. Wanneer u zelf wenst te betalen voor een psychotherapeutische behandeling bij een diagnose die wel valt binnen de vergoedingen, dan is dat helaas niet mogelijk. Wel kunt u binnen de praktijk gebruik maken van andere diensten zoals coaching, counselling en supervisie.

Overige tarieven

 • Het tarief voor no show (niet verschenen op de afspraak of afmelding binnen 24 uur) is €50,- per gemiste afspraak. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • Het tarief voor de prestatie 'niet-basispakketzorg consult' is 70 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 45 minuten.
 • Individuele supervisie psychotherapie: €100,- tot €115,- per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie als de opdracht gegeven en betaald wordt door de opleider. In andere gevallen komt er 21% BTW bij. Bespreek met de supervisor het betreffende tarief. 
 • Individuele leertherapie: €100,- tot €115,- per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie als de opdracht gegeven en betaald wordt door de opleider. In andere gevallen komt er 21% BTW bij. Voor groepsleertherapie gelden andere tarieven (zie ‘training voor professionals’). Bespreek met de behandelaar het betreffende tarief. 
 • Counseling: €100,- tot €115,- per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie.
 • Coaching: €125,- (excl. BTW) per 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd per sessie. 
 • Relatietherapie: € 140,- per 90 minuten

Contracten met de zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract. Dat betekent dat de kosten voor de zorg van de zorgverlener rechtstreeks bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Wanneer u bij een van ons in zorg wilt komen adviseren wij u dringend om na te gaan of het contract ook bij uw zorgverzekeraar bekend is.
Wij hebben echter niet dezelfde contracten bij dezelfde zorgverzekeraars. Wij geven hierbij een overzicht van de zorgverzekeraars bij wie elk van ons een contract hebben afgesloten:

Eleonore Bak heeft met alle verzekeraars een contract voor 2024 voor specialistische GGZ.
Carolijne Klunne heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten voor 2024 voor specialistische GGZ.
Rogier Poels heeft met bijna alle verzekeraars een contract voor 2024 voor specialistische GGZ, behalve CZ.

Zorgverzekeraar
Nederland kent verschillende zorgverzekeraars (concerns) die ieder meerdere labels (merken) hebben. In het onderstaande overzicht vind je alle concerns met de bijbehorende onderliggende labels

 • ASR (a.s.r. zorg, Ik kies zelf van a.s.r. zorg)
 • Caresq (Aevitae) 
 • CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis)
 • DSW (DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar) 
 • Menzis (Menzis Zorgverzekeraar, AnderZorg, HEMA, VinkVink)
 • ONVZ (ONVZ, VvAA, ONVZ Expats)
 • Salland Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect) 
 • VGZ (Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC)
 • Zilveren kruis/Achmea (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen)
 • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

Voor een volledige lijst met verzekeraars en bijbehorende labels verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl

Algemene betalingsvoorwaarden:

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De NZA-tarieven voor de verschillende beroepsgroepen en prestaties zijn hier te vinden: https://zorgprestatiemodel.nza.nl of download hier de gehele lijst van tarieven voor alle beroepen.

NZa-tarieven klinisch psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II 2022:

De tarieven verschillen in percentage per verzekeraar van bovengenoemd NZa tarief. Veelal wordt er maandelijks bij uw verzekeraar gefactureerd.

Tarieven en vergoedingen
Lees meer
Wachten en Crisis
Lees meer
Privacy en Klachten
Lees meer
Leestips en Links
Lees meer
Over ons
PsyBreda, een praktijkgroep voor psychotherapie, van Eleonore Bak, Carolijne Klunne en Rogier Poels, gericht op gespecialiseerde GGZ (SGGZ).