Wachten & Crisis

Wachten & Crisis

Wachttijd
Vaak gaat er een langere tijd vooraf aan het besluit om hulp te gaan zoeken. Deze stap wordt niet zomaar gezet en dan is de wens voor snelle hulp heel begrijpelijk. Het is dan vervelend te moeten horen dat er een wachttijd is, wat bij de gespecialiseerde GGZ vaak het geval is. Hieronder volgen een aantal mogelijkheden en adviezen:

Overleggen zorgaanbieder of zorgverzekeraar
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overleggen huisarts
Vaak kan een huisarts begeleiding aanbieden binnen de huisartsenpraktijk van een POH-GGZ (praktijkondersteuner voor GGZ). Hiervoor is veelal geen wachtlijst. Tevens kan de huisarts verwijzen naar een psycholoog in de generalistische basis GGZ (ook wel eerstelijnspsycholoog genoemd). In de basis GGZ is veelal een kortere wachttijd en dan kan een afgebakende vraag de focus worden. Indien het niet acuut is wachten de meesten toch tot ze kunnen starten in de gespecialiseerde GGZ om wisseling van therapeut te voorkomen.

Zorg voor een gezonde leefstijl
Er is inmiddels steeds meer bekend over de invloed van de leefstijl op psychische klachten. Denk hierbij aan voldoende beweging, voldoende nachtrust, structuur en regelmaat in je dag- nachtritme, gezonde voeding (vermijdt alcohol, drugs, cafeïne-houdende dranken). Probeer je problemen te delen met iemand in je nabije omgeving of kaart problemen aan bij de leidinggevende op het werk.

Crisis
In spoedeisende gevallen neemt u altijd contact op met uw huisarts (of buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio). Zij kunnen een eerste inschatting maken en zo nodig contact met de spoedeisende hulp of GGZ crisisdienst leggen. In sommige gevallen worden tijdelijke, individuele afspraken gemaakt over extra bereikbaarheid van de behandelaar tijdens een lopende behandeling. Telefoonnummer huisartsenpost Breda: 076- 525 8500

Tarieven en vergoedingen
Lees meer
Wachten en Crisis
Lees meer
Privacy en Klachten
Lees meer
Leestips en Links
Lees meer
Over ons
PsyBreda, een praktijkgroep voor psychotherapie, van Eleonore Bak, Carolijne Klunne en Rogier Poels, gericht op gespecialiseerde GGZ (SGGZ).